کد خبر: 175685

۲۰ میلیون تومان برای هر توییت علیه وزیر بهداشت

شبکه رانت و فساد اقتصادی بین برخی افراد و شبکه های مجازی هزینه میلیاردی می کنند که مثلاً بنده و وزارت بهداشت را تخریب کنند، ۲۰ میلیون تومان برای هر توییت علیه نمکی خرج می‌کنند، این پولها از کجا آمده است؟؟؟
اتاق خبر 24

سعید نمکی در  رشته توییتی در حساب توییتر خود آورده است: جو سنگینی را تحمل کردم و می کنم، شبکه رانت و فساد اقتصادی بین برخی افراد و شبکه های مجازی هزینه میلیاردی می کنند که مثلاً بنده و وزارت بهداشت را تخریب کنند، ۲۰ میلیون تومان برای هر توییت علیه نمکی خرج می‌کنند، این پولها از کجا آمده است؟؟؟

نمکی ادامه داده است: شبکه رانت، فساد و انحصار به هزار و یک رنگ از جیب این ملت ارتزاق کرده اند، داروی مورد نیاز مردم را در بازار سیاه عرضه می کنند، در انبارهای پیدا و پنهان احتکار می کنند، داروی_تقلبی در بازار توزیع می‌کنند. یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقا معلوم نیست چه کسی برده است و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است. بنده از پیگیری، شناسایی و افشاگری علیه این شبکه رانت و فساد عقب نشینی نمی‌کنم. با یک فساد سازمان یافته در دارو و تجهیزات_پزشکی و حتی برخی شرکت‌های وابسته به وزارت بهداشت درگیر بودیم...

وی همچنین از طریق این شبکه اجتماعی اطلاع داده است: ابایی ندارم بگویم بسیاری از این شرکت های وابسته به هیئت امنای ارزی، هریک به نوعی مشکل دارند، البته در حال حسابرسی هستیم و این شرکتها هم منحل خواهند شد. جریانی از بیرون وزارت بهداشت هدایت می شود و عده ای را تطمیع می کندکه من را مصمم تر کرده تا با جدیت و سررعت بیشتری برخوررد کنم.