کد خبر: 175600

مشکلی در تامین داروی تولید داخل نداریم

ما کمبودی در تولید دارو در کشور نداریم. ممکن است تنها در سه درصد واردات دارو با مشکل روبرو شویم که آن هم به دلیل کار سودجویانی است که ارز دولتی گرفته اما دارو را وارد چرخه توزیع نکرده‌اند.
اتاق خبر 24

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس :

شاید در تأمین سه درصد از داروها آن هم مربوط به داروهای وارداتی کمبود داشته باشیم که دلیل آن هم سودجویانی است که ارز دولتی برای واردات دارو گرفته که دارو را وارد و انبار کرده اما وارد بازار نکرده‌اند. این از همان معضلاتی است که وزیر بهداشت به آن اشاره کرده، امروز بسیاری از داروها وارد چرخه توزیع نشدند که وزارت بهداشت در حال مقابله و مبارزه با آن است.

منبع: پارسینه