کد خبر: 175376

رونمایی سامانه اشتغال ایرانیان تا پایان تیرماه

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رونمایی سامانه اشتغال ایرانیان تا پایان تیرماه خبر داد.
اتاق خبر 24

عیسی منصوری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

کسی که خارج جمعیت فعال است مشخص باشد و آنکه در درون جمعیت فعال است شاغل یا بیکار و اگر شاغل است چه رشته‌ای و اگر تخصص، تجربه و مهارت دارد در چه رشته‌ای که به صورت دقیق کدبندی شده و مشخص باشد و این ابزاری برای سیاستگذاری دقیق اشتغال است.

منبع: افکار نیوز