کد خبر: 175268

مزار حضرت آدم كجاست؟

در مورد قبر حضرت آدم بايد به مطالب زير اشاره نمود:
اتاق خبر 24
1. در مورد محل دفن حضرت آدم و حوا اختلافات زيادي وجود دارد. لذا هرگز به طور قطع نمي‌توان گفت كه اين دو در كجا مدفونند.
2. بنا به نقل غالب منابع تاريخي حضرت حوا يك سال بيشتر از آدم زندگي كرده و پس از يك سال از دنيا رفته است. لذا بعيد نمي‌باشد كه به مكان‌هاي ديگر مسافرت كرده و آن‌جا از دنيا رفته باشد.
3. مكان‌هاي زير به عنوان جاهايي كه احتمال دفن حضرت آدم در آن‌ها وجود دارد در منابع تاريخي ثبت شده است:
الف:‌ شهر مكه و در غاري در كوه ابوقبيس . كساني كه اين سخن را گفته اند افزوده اند: حوا نيز در كنار آدم در اين مكان دفن شده است.
ب: حضرت آدم در منطقه مني در اطراف شهر مكه دفن شده است.
ج: حضرت آدم در همان كوهي كه از پس از رانده شدن از بهشت روي آن فرود آمد،‌ دفن شد.
د:‌ حضرت نوح، بدن حضرت آدم و حوا را با خود به كشتي برد و پس از اتمام طوفان وي را در بيت المقدس دفن نمود.
منبع: خبرآنلاین