کد خبر: 175105
یادداشت اتاق خبر 24:

جنگ آمریکا علیه ایران و گسترش آن به خاک ایالات متحده

آمریکایی ها اگر جنگی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کنند، این جنگ به داخل خاک آمریکا کشیده خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

تجربه نشان داده که آمریکایی ها جرأت حمله به کشوری قدرتمند را ندارند.

ایالات متحده هر گاه احساس کرده کشور مخالف او از قدرت لازم برای دفاع از برخوردار نیست، برنامه حمله نظامی را علیه چنین کشوری پیاده کرده است.

هر چند تا پیش از این محاسبات و معادلات آمریکایی ها بر اساس سیاست نظامی گری بود و حتی جنگهایی را بپا کرد که در آنها شکست خورد اما پس از شکست سنگینی که در ویتنام و کره خورد سعی کرد سیاست میلیتاریستی خود را بر روی سیاست های دیگر پیاده کند.

جنگ برای هر کشوری هزینه های سنگین دارد، حتی برای کشورهایی چون آمریکا، که اگر جنگی سر بگیرد که دامنه آن به درون ایالات متحده کشیده شود، آنگاه هزینه های این جنگ شاید به قیمت فروپاشی امپراتوری آمریکا بینجامد.

احتمال این که جنگ آمریکا علیه ایران به داخل ایالات متحده وارد شود بسیار زیاد است و شاید آمریکایی ها این موضوع را هم می دانند!!!

تحلیل همواره مبتنی بر اساس یکسری داشته ها و دریافت هایی از فضای بین الملل است، تحرکات و سیاست هایی که از سوی دیگر کشورها گرفته می شود، رصد شده و بر اساس آن نیز تحلیل های مبتنی بر منطق ارائه می شود.

اکنون نیز تحلیل داشته ها و دریافت های موجود از شرایط منطقه و بین الملل، و البته وضعیت داخلی آمریکا نشان می دهد که این رژیم با وجود رجز خوانی هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران می کند، مرد جنگ نیست.

اکنون که برخی در داخل ساز مذاکره برای رفع تهدیدات نظامی را می زنند، با صراحتاً باید گفت؛ آنها یا خائن هستند یا جنگ طلب، هر دو ویژگی چنین افراد و جریان هایی در آخر باعث جنگ خواهد شد، سیاست موافقان مذاکره و توافق، دانسته یا ندانسته، بر این است که با پذیرفتن و اجرا کردن شروطی که آمریکا مطرح کرده، آمریکا مارش جنگ خواهد نواخت.

این شروط روشن است، بارها از سوی مقامات آمریکایی و اروپایی گفته شده، برچیدن توانمندی موشکی و پایان دادن به نفوذ و تأثیر انقلاب اسلامی بر دیگر کشورها و ملت های مسلمان، البته هر دو شرط از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران است.

همه این شروط بدون تضمین نمیشود، بازرسان خارجی باید به ایران بیایند و بر روند انهدام موشک های ساخت دست متخصصین و دانشمندان جوان کشورمان نظارت کنند.

یک به یک موشک ها با حضور کارشناسان و بازرسان نظامی سازمان ملل که زیر مجموعه آمریکا و پنتاگون است، باید نابود و منهدم شود. مانند نظارت دقیق بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای که بر اجرای تعهدات برجامی ایران نظارت دقیق داشت و هنوز هم دارد.
خروج نیروهای ایران از سوریه و واگذار کردن آن به نیروهای آمریکایی، سعودی و اسرائیل مرحله بعدی اجرای شروطی است که آمریکا در مذاکرات به ازای لغو تحریم ها وعده داده است.

اما آیا تحریمی لغو یا حتی تعلیق خواهد شد؟ قطعاً چنین اتفاقی نمی افتد چرا که در برجام همگان دیدند آمریکا چگونه رفتار کرد و توافقی که پای آن را امضا کرده بود زیر پا گذاشت. این رفتار آمریکا قابل پیشبینی بود و پیش بینی هم شده بود.

اگر تاکنون جنگی علیه جمهوری اسلامی ایران نشده به خاطر وجود موشک های بالستیک، سیلوهای موشکی زیر زمینی، سلاح هایی که هنوز برای آمریکایی ها و دیگر دشمنان ناشناحته است و بسیاری مولفه های قدرت دیگر است.

کافی است این داشته ها نیز به خاطر وعده های پوچ آمریکا معامله شود، آنگاه شرایطی برای ایران فراهم خواهد شد که از لیبی، افغانستان و عراق بدتر و وخیم تر خواهد بود.

آمریکا در پی خلع سلاح ایران و بی دفاع کردن جمهوری اسلامی در برابر گرگهای وحشی است که دندان تیز کرده اند تا عقده های حقارت خود را خالی کنند.

آیا چنین فرصتی را میتوان به دشمن داد تا شرایط کشوری که در امنیت کامل به سر میبرد، به ناگاه آشفته شود به گونه ای که حتی تصور آن را نیز نتوان کرد؟!