کد خبر: 174886

ماجرای "مجوزفروشی" برای تاسیس داروخانه

به دنبال انتشار اخباری مبنی بر مجوزفروشی داروخانه‌ها و رد و بدل شدن ارقام میلیاردی در این زمینه، نایب رییس انجمن داروسازان ایران، توضیحاتی در این زمینه ارایه کرد.
اتاق خبر 24

نایب رییس انجمن داروسازان ایران:

گاهی پیش می‌آید که فردی مجوز تاسیس داروخانه را دریافت کند، اما سرقفلی داروخانه به‌نام فرد دیگری که ممکن است غیرداروساز هم باشد، است. خیلی‌ها با توجه به اینکه بودجه لازم برای خرید سرقفلی داروخانه در محل مناسبی را ندارند، به صورت مشارکتی با غیرداروساز اقدام به تاسیس داروخانه می‌کنند. نکته قابل توجه این است که در تاسیس مشارکتی داروخانه هم کسی که مجوز دارد، مسئول است و اگر خطایی انجام شود او باید پاسخگو باشد. مجوز تاسیس داروخانه فقط برای یک نفر و در عمل با توجه به سیستم امتیازبندی فقط برای داروساز صادر می‌شود.

منبع: خبرآنلاین