کد خبر: 174832

راه‌اندازی 50 ایستگاه بی‌دود در پایتخت

در نمایشگاه امسال بخش خصوصی حضور پررنگی داشته و شهرداری تنها سهم حمایتی دارد که امیدواریم سال آینده این حمایت شهرداری هم نباشد و در واقع نتیجه آن تقویت بخش خصوصی و توسعه حمل و نقل با دوچرخه است.
اتاق خبر 24

یعقوب آزاده‌دل مدیر توسعه سیستم‌های حمل و نقل پاک:

در فضای مجازی با کنایه به من گفته بودند که حضور پروانه‌ها کار شماست و باید اینجا اعلام کنم که اگر طرز فکر استفاده از دوچرخه توسعه یابد پروانه‌ها که سهل است حاجی لک‌لک‌ها هم به تهران برمی‌گردند.

منبع: جام نیوز