کد خبر: 174756

جلوگیری از ازدواج دختر ۱۰ ساله با ورود دادستانی

دادستان سیرجان گفت: ازدواجی صورت نگرفته و صرفا معرفی‌نامه برای آزمایش گرفتند که با ورود مقامات قضایی و دادستانی این ازدواج متوقف شد.
اتاق خبر 24

به دنبال انتشار خبری طی هفته گذشته مبنی بر مقدمات ازدواج دختری ۱۰ ساله در سیرجان با یک جوان با یک جوان با ورود مقامات قضایی و دادستانی این ازدواج متوقف شد.

محسن نیک‌ورز دادستان سیرجان در این زمینه اظهار داشت: ازدواجی صورت نگرفته و صرفاً معرفی‌نامه برای آزمایش گرفتند.

وی عنوان کرد: طبق قانون ازدواج زیر ۱۳ سال ممنوع است مگر با تایید دادگاه و طبق قانون حمایت خانواده حبس درجه ۶ دارد.

منبع: خبرگزاری فارس