کد خبر: 174645

قیمت آپارتمان‌های ۷۰ متری در تهران

 برای خرید واحد ۷۰ متری در نارمک به سرمایه ۷۰۰ میلیون تومانی نیاز است.
اتاق خبر 24

برای خرید آپارتمان در نقاط مختلف تهران با توجه به امکانات، عمر بنا و موقعیت دسترسی باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت.  قیمت آپارتمان‌های 70 متری در تهران

منبع: میزان