کد خبر: 174635

چرا کشاورزی در ایران سودآور نیست؟

تصمیمات یک شبه و نبود برنامه ریزی دراز مدت در کنار تبعیض در صادرات از جمله عوامل کاهش سودآوری بخش کشاورزی است.
اتاق خبر 24

چنگیز اسفندیاری مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی:

مالیات‌های پنهان و قیمت‌های دستوری مانع از دستیابی بخش کشاورزی به جایگاه مناسب شده است.

به اعتقاد من باید تعادل در قیمت وجود داشته باشد و واسطه گر‌ها را از چرخه تولید تا صادرات حذف کرد. باید تولید کننده به حق واقعی خود برسد.

منبع: پارسینه