کد خبر: 174598

تحویل بیش از ۴۵ میلیون کارت ملی هوشمند به شهروندان

بوترابی گفت: بیش از ۴۵ میلیون کارت ملی هوشمند از ابتدای پروژه به شهروندان تحویل داده شده است.
اتاق خبر 24

سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور :

تقریبا بین ۵ تا ۶ میلیون کارت ملی هوشمند نیز آماده تحویل به ثبت نام کنندگان است.

منبع: جام نیوز