کد خبر: 174465

پرونده کارت هوشمند تاپایان۹۸ بسته می شود

همچنین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر نیز کارت هوشمند ندارند و برای ثبت نام نیز مراجعه نکرده اند.
اتاق خبر 24

سخنگوی سازمان ثبت احوال:

براساس برنامه ریزی های انجام شده قصد داریم تا پایان امسال برای تمامی افراد فاقد کارت، کارت صادر کنیم و بدین ترتیب پرونده کارت هوشمند بسته خواهد شد.

منبع: خبرآنلاین