کد خبر: 174318

قیمت آپارتمان‌های نزدیک مترو

برای خرید آپارتمان‌های نزدیک مترو باید از متری ۱۱ میلیون تا میلیون ۲۰ تومان هزینه کرد.
اتاق خبر 24

قیمت آپارتمان‌های نزدیک مترو  به شرح زیر است:

قیمت آپارتمان‌های نزدیک مترو

منبع: میزان