کد خبر: 174261

نگرانی از سه شیفته شدن مدارس شهرستانهای تهران

متوسط تراکم در تهران ۳۲ نفر است و هشت نفر بیشتر از سرانه متوسط کشوری است. کلاس‌هایی داریم که تا لب سکو و تخته دانش آموز نشسته و حتی امکان حرکت معلم در بین دانش آموزان مشکل است.
اتاق خبر 24

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران :

24 مدرسه دولتی با ۲۷۹ کلاس درس برای ۱۰ هزار جمعیت دانش آموزی و 27 مدرسه غیردولتی با ۲۵۰۰ دانش آموز در این منطقه داریم. معادل همین تعداد مدرسه، در چند سال آینده نیاز است. در منطقه ۲۲ زمین آموزشی کم دیده شده است. اگر شهرداری زمین تخصیص دهد منابع ساخت را از طریق تعهدات خیری و منابع دولتی تامین می کنیم.

منبع: خبرگزاری ایسنا