کد خبر: 174230

ماجرای «دزد سنگی»

متهم 30 ساله که گویی به «دزد سنگی» معروف است و با گذاشتن آجر و سنگ، به چرخ خودروها دستبرد می زد برای تحقیقات بیشتر در اختیار نیروهای کلانتری مذکور قرار گرفت.
اتاق خبر 24

دزد 30 ساله ای که با گذاشتن سنگ و آجر زیر چرخ خودروهای پارک شده در مشهد، همه چرخ ها را به سرقت می برد، در یک عملیات هماهنگ پلیسی و با صدور دستور قضایی دستگیر شد. ماجرای این سرقت ها که پرونده آن در ناحیه 2 قضایی مشهد مورد رسیدگی قرار گرفته است از آن جا آغاز شد که از چند ماه قبل سرقت قطعات و لوازم خودرو در برخی مناطق شهر گزارش شد.
بررسی های پلیس بیانگر آن بود که سارقی با گذاشتن سنگ و آجر در زیر خودروها، چرخ ها را سرقت می کند و مال باختگان با صحنه ای مواجه می شوند که خودروی آن ها روی چند قطعه سنگ و آجر سوار است.

با توجه به اهمیت موضوع و صدور دستوراتی از سوی سرپرست ناحیه 2 قضایی مشهد، عملیات نیروهای تجسس کلانتری شفای مشهد در این باره آغاز شد. بررسی های مقدماتی در پوشش گشت های نامحسوس و تعقیب و مراقبت های شبانه در محل های احتمالی تردد سارقان ادامه یافت تا این که نیروهای کلانتری چند روز قبل جوان 30 ساله ای را به دام انداختند که مشغول بازکردن چرخ یک خودرو بود. او که با مشاهده نیروهای گشت پا به فرار گذاشته بود، داخل کوچه پس کوچه ها می دوید تا این گونه از چنگ قانون فرار کند ولی نیروهای انتظامی با استفاده از قانون به کارگیری سلاح، هشت تیر هوایی شلیک کردند که صدای هولناک گلوله ها ، بالاخره دزد فراری را زمین‌گیر کرد. گزارش خراسان حاکی است، این متهم که خود را اهل یکی از شهرهای خراسان رضوی معرفی می کرد در بازجویی های تخصصی که به دستور سرهنگ نوروزی (رئیس کلانتری شفا) صورت گرفت، مدعی شد جا ومکانی ندارد و از حدود شش ماه قبل به مشهد آمده و در نقاط مختلف شهر اقدام به سرقت قطعات خودرو می کند.

این متهم 30 ساله که گویی به «دزد سنگی» معروف است و با گذاشتن آجر و سنگ، به چرخ خودروها دستبرد می زد برای تحقیقات بیشتر در اختیار نیروهای کلانتری مذکور قرار گرفت.

منبع: خراسان