کد خبر: 174083
یادداشت اتاق خبر 24:

چرا مسئولین از مردم انتقاد می کنند؟

توجه کرده اید چند وقتی است مسئولین از مردم انتقاد می کنند؟ مسئولین در جایگاه مسئولیت خود وظایفی دارند و مردم نیز در قبال شهروند بودن وظایفی دارند.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

هر یک حق و حقوقی نسبت به هم دارند، مسئولین در قبال مردم و مردم در قبال مسئولین، نمی شود تنها مردم وظایفی در قبال دولت، حکومت و مسئولین داشته باشند اما آنها در قبال مردم مسئولیت نداشته باشند، این روند یک راه دارد که باید در کنار هم و با هم طی کرد.

البته که تعهد و وظیفه مسئولین نسبت به مردم جامعه بیشتر و مهمتر است، چرا که آنها علاوه بر مسئولیت و وظیفه ای که بر عهده دارند، منابعی را در اختیار دارند که باید از آن برای بهبود اوضاع کشور بهره ببرند.

در واقع مسئولین امانتداران مردمی هستند که به آنها رأی داده اند و در طول مسئولیت خود باید امانتدار خوبی هم باشند.

فردی که به جایگاه مسئولیت برگزیده می شود، پیش از آن که به این پست و مقام برسد باید بداند و می داند که چه وظیفه سنگینی بر عهده می گیرد، او با آگاهی از این که تا چه اندازه اختیارات دارد وارد عرصه مسئولیت می شود، پس پذیرفتنی نیست که در امتداد مسئولیت خود که اکنون رو به پایان می رود، کم بودن اختیارات را بهانه کند.

ضعف ها در برخی مدیران که باعث مشکلاتی در کشور و برای مردم شده است، باعث گشته تا مردم زبان به انتقاد بگشایند و رسانه ها نیز به خاطر وظیفه ذاتی خود که بازتاب دهنده مطالبات به حق مردم جامعه است در این زمینه ورود کنند.

طبیعی است که هر دولت و یا هر نهادی که دارای ضعف است، از گزند انتقاد که اگر سازنده و راهگشا باشد خوشایندتر خواهد بود، مصون نیست، اگر چنین نباشد، آن جامعه بیمار است.

وجود انتقاد سازنده و راهگشا نشان پویایی و سرزندگی جامعه است، نشان توجه و نگرانی از اوضاعی است که برخی مسئولین باعث آن بوده اند و با انتقادات خود که هر چند تند و تیز هم باشد، خواهان اصلاح اشتباهاتی هستند که مسئولین مرتکب شده اند.

مردم به مسئولین نگاه میکنند، سلامت مسئولین سلامت اکثریت جامعه را نیز به همراه خواهد داشت، اگر مسئولین خود در تلاش زر اندوزی و زندگی اشرافی باشند، قاطبه مردم نیز تلاش خود را به همان سمت و سو خواهد برد، اگر مسئولین ساده زیست باشند، مردم نیز چنین خواهند کرد. مردم به مسئولینی که خود برگزیده اند و در مسند قدرت نشانده اند نگاه می کنند و این نگاه سرسری و سطحی نیست، بلکه ژرف است.

اما اگر دیده شود مسئولین از مردم انتقاد می کنند و آنان را خطاب قرار می دهند، باید آن را از سر تفکراتی دانست که مبتنی بر لیبرال سرمایه داری نوظهور است.

مسئول ساده زیست که زندگی به دور از اشرافی گری دارد، زبان به انتقاد از مردمی که در شرایط اقتصادی دشواری به سر می برند نمی گشاید، چرا که درد و مشکلات آنان را می داند.

البته در جامعه، قشری مرفه وجود دارد که زمانی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 آنها را قشر 4 درصدی نامید.

برخی مسئولین نیز جزو همین قشر 4 درصدی هستند که در شرایط رفاه کامل و حتی زندگی مرفه اشرافی به سر می برند.

اما چرا برخی از آنها یعنی مسئولین از مردم انتقاد می کنند؟ آیا مردم مستحق انتقاد هستند؟

آیا مردم باعث بروز وضعیت اقتصادی نامناسب شده اند؟

به نظر می آید که دلیل انتقاد مسئولین از مردم به خاطر آن است که ضعف های خود را بپوشانند.

مردم متوجه ضعف در مدیریت ها هستند و می دانند که مشکلات ایجاد شده در زمینه مسائل اقتصادی و معیشتی آنها به طور مطلق به تحریم ها ارتباط ندارد بلکه بیشترین تأثیر را از مدیریت ناکار آمد دریافت می کند.

در چند روز گذشته برخی از مسئولین گرامی انتقاداتی را از مردم داشته اند که مهمترین آن سخنان آقای وزیر نیرو جناب اردکانیان بود که او امروز در روزنامه دولت مقاله ای را نوشته و درباره سخنان خود توضیح داده است، چرا که مصاحبه او در باره مقایسه مقدار غذا خوردن مردم چین و ایران واکنش های زیادی را از سوی مردم داشت.

به چند نمونه از سخنان انتقادی مسئولین نسبه به مردم که وزیر دولت هستند توجه کنید؛

-‏وزیر نیرو: ما بیشتر از متوسط کشورهای صنعتی و توسعه یافته غذا می‌خوریم، بیشتر می‌پوشیم و سرانه مسکونی بالاتری داریم، در مقابل احساس رضایتمندی و خوشبختی‌مان هم یک صدم است. چینی ها با یک وعده غذا هم سیرند.

‏-وزارت بهداشت: مردم ایران در مصرف دارو افراط می کنند.

‏-وزارت نفت: مردم ایران زیاد بنزین و گاز مصرف میکنند.
 
-وزارت کار: ساعت کار مفید کارمندان ایرانی، بسیار پایین است.

جدای از سخنان آقای وزیر نیرو درباره نوع خوراک و پوشش مردم ایران که با مردم چین مقایسه کرده و ادعا نموده که آنها با یک وعده غذا در روز سیر می شوند، مسئولیت بالا بودن مصرف بنزین، گاز، نفت، دارو و پایین بودن ساعت کار مفید در ایران با کیست؟

وزیر، مدیر و مسئولی که در این زمینه ها انتقاد می کند، برای حل این مشکلات آیا راه حل و راهکار نیز ارائه داده است؟

اگر مسئولین مربوطه در زمینه چارچوب وظایف خود با مدیریت بهینه و علمی برای حل مشکلاتی که اکنون به خاطر آن زبان به انتقاد از مردم گشوده اند طرح و برنامه ارائه داده بودند و از مصرف بی رویه دارو که نتیجه نسخه نویسی بسیاری از پزشکان است و یا حتی فروش انواع دارو بدون نسخه به مردم، جلوگیری کرده بودند، اکنون سرانه مصرف دارو در کشور پایین بود.

در دیگر مسائلی که برخی وزرا از آن انتقاد کرده اند نیز وزارتخانه های مربوطه باید برنامه ارائه دهند تا شرایط مطلوب شود. مسئول وظیفه دارد در جایگاه مسئولیت خود آن را در بهترین شرایط مدیریت و اداره کند، نه این که از مردم به خاطر مصرف زیاد انتقاد کند بدون آن که دیگر وجوه موضوع را ببیند.