کد خبر: 173697

وضعیت قرمز در بافت فرسوده تهران

وضعیت بافت فرسوده در تهران قرمز است؛ روند نوسازی کند پیش می‌رود.
اتاق خبر 24

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران:

اگر همه ارکان ستاد بازآفرینی شهری و در راس آن دولت به وعده های خود عمل کنند، با توجه به رویکردی که شهرداری تهران دارد و همیشه در این خصوص پیشتاز بوده و اکنون هم این موضوع در اولویت شورای پنجم و شهردار تهران و بخصوص کمیسیون شهرسازی و معماری شورا است، من فکر می کنم که در تحقق این طرح مشکل خاصی وجود نداشته باشد.

منبع: خبرگزاری ایرنا