کد خبر: 173293

ثبت رکورد کم‌نظیر ۳۳۰ میلیمتر بارش

بارشهای کشور برای نخستین بار در نیم قرن اخیر از مرز ۳۳۰ میلیمتر گذشت و ثبت ۳۳۰.۴ میلیمتر بارش در ۲۵۰ روز نخست سال آبی جاری از افزایش ۱۰۴ درصدی بارش‌ها نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته و افزایش ۴۳ درصدی بارش‌ها نسبت به میانگین درازمدت حکایت دارد.
اتاق خبر 24

بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر 97 تا نهم خرداد 98 (250 روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر 330.4 میلی‌متر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (231.7 میلی‌متر) 43 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (162.2 میلی‌متر) 104 درصد افزایش نشان می‌دهد.

از مجموع 330.4 میلی‌متر بارش ثبت‌شده در 250 روز ابتدایی سال آبی جاری، 92.1 میلی‌متر سهم پاییز، 131.9 میلی‌متر سهم زمستان و 106.4 میلی‌متر سهم 71 روز نخست بهار است.

منبع: خبرگزاری ایرنا