کد خبر: 173196

اگر کارت ملی هوشمند نگرفته‌اید بخوانید

در این زمینه برای این افراد تمیهداتی در نظر گرفته شده است.
اتاق خبر 24

سخنگوی سازمان ثبت نام کشور:

از جمعیت تقریبا ۶۲ میلیون نفری در کشور که واجد شرایط کارت هوشمند هستند؛ حدود ۵۱ میلیون نفر تکمیل درخواست کارت هوشمند را انجام داده‌اند و در مراحل صدور کارت هوشمند قرار گرفته‌اند ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود ۸ الی ۱۰ میلیون نفر نیز برای دریافت ثبت نام و تکمیل مراحل اخذ کارت هوشمند اقدام نکرده باشند که البته بخشی از جامعه نسبت به دریافت کارت هوشمند مانند دوره گذشته اقدام نخواهند کرد.

منبع: خبرگزاری ایرنا