کد خبر: 173083

سرانجام ساماندهی نرخ اجاره بها به کجا رسید

هر ساله در فصل تابستان جابجایی مستاجرین و تعیین نرخ اجاره بها یکی از موضوعات مهم به شمار می‌آید و طی دو سال اخبر با توجه به افزایش کاذب قیمت مسکن نرخ اجاره بها نیز روند صعودی به خود گرفته است.
اتاق خبر 24

سقف متراژی این بسته تشویقی-تنبیهی-مالیاتی نیز ۱۵۰ متر مربع در تهران و ۲۰۰ متر مربع در شهرستان هاست؛ این متراژ به مجموع واحد‌هایی هم که یک نفر در مالکیت خود دارد، تعلق می‌گیرد به این معنا که اگر فردی ۳ واحد مسکونی ۷۰ متری داشته باشد، به واحد سوم مالیات تعلق خواهد گرفت.

منبع: میزان