کد خبر: 173080

جغرافیا کاربردی‌ترین علم در ایران است

جغرافیا دانشی میدانی است و آزمایشگاه جغرافیا طبیعت است و بر این مبنا سفرهای علمی برای ارتقای سطح دانش جغرافیدانان ضروری و حیاتی است.
اتاق خبر 24

دکتر یوسف قویدل رحیمی:

اینکه رشته جغرافیا در بین انتخاب‌های اول داوطلبان کنکور سراسری نیست، به این دلیل است که تبلیغ یا ترویج خاصی برای رشته جغرافیا انجام نشده و خیلی از افراد با توانایی‌های جغرافیدانان آشنایی ندارند و از طرف دیگر به دلیل نبود بازار کار و اشتغال هم علاقه چندانی برای انتخاب رشته جغرافیا برای تحصیل وجود ندارد.

منبع: خبرگزاری ایرنا