کد خبر: 172984

تقدیر ما در شب قدر چگونه رقم می خورد؟

شب قدر فرصتی برای درنوردیدن فاصله بین فیزیک و متافیزیک و فاصله بین زمین و آسمان و شبی برای بازیافتن اصالت وجود خویشتن است.
اتاق خبر 24

حمیدرضا نمازی، پژوهشگر فلسفه و اخلاق و همکار گروه اخلاق حرفه‌ای:

شرط درک چنین شب‌ها و زمان‌هایی، صیقل دادن به آینه است؛ یعنی نمی‌شود گرانبار از هزار زیور زائد باشیم و بعد منتظرباشیم در یک شب همه اینها فروبریزد. آدم‌ها برحسب آینه صفتی که پیدا می‌کنند زمان وجهان و وجود در آینه شأن بهتر بازتابیده می‌شود. با آینه‌های زنگار گرفته، جهان بازتابیده نمی‌شود و نمی‌توانیم به حقیقت برسیم.

منبع: خبرگزاری ایرنا