کد خبر: 172971

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد

 پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد به ریاست قاضی صلواتی در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی آغاز شد.  
اتاق خبر 24

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد به ریاست قاضی صلواتی در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی آغاز شد.

منبع: میزان