کد خبر: 172241

شرکت‌های آوای سلامت ادغام می‌شوند

وزیر بهداشت از ادغام شرکت‌های آوای سلامت خبر داد.
اتاق خبر 24

در حال حاضر به دنبال حسابرسی شرکت‌های آوای سلامت هستیم و بخشی از آنها را در هم ادغام خواهیم، برخی از این شرکت‌ها که پوسته آنها برای استمرار حرکت‌های پرسنل بهداشتی ما که از این مسیر جذب شده‌اند نگه داشته خواهند شد.

این موضوع لطمه‌ای به نیروهایی که تحت نظر این شرکت‌ها در سیستم در حال فعالیت هستند وارد نخواهد کرد.

منبع: خبرگزاری ایرنا