کد خبر: 172100

"ایمنی بیمار" در بیمارستان‌ها، ستاره‌دار می‌شود

اعتباربخشی بیمارستان‌ها در نیمه دوم سال جاری آغاز و تا پایان سال به اتمام می‌رسد.
اتاق خبر 24

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت :

باید توجه کرد که همه بیمارستان‌ها مورد اعتباربخشی قرار می‌گیرند، اما بیمارستان‌هایی که در حوزه گردشگری سلامت فعالیت دارند، باید با برخی سنجه‌های دیگر هم بررسی شوند تا مجوز ارائه خدمات مرتبط با گردشگری سلامت را داشته باشند. در حال حاضر  ۱۶۶ بیمارستان در کشور این خدمات را ارائه می‌دهند.

منبع: پارسینه