کد خبر: 171910

نرخ بیکاری استان تهران در سال قبل ۱۲.۶ درصد شد

در سال 1397 جمعیت استان تهران 13 میلیون و 636 هزار نفر بوده که از این تعداد سن کار 11 میلیون و 591 هزار و 977 نفر اعلام شده است.
اتاق خبر 24

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران:

همچنین تعداد افراد بیکار در استان تهران در سال گذشته 564 هزار و 695 نفر (12.2 درصد) و افراد شاغل 4 میلیون و 48 هزار و 324 نفر (87.8 درصد) بوده است که نرخ بیکاری استان تهران در سال قبل در شهری 12.6 و در روستایی 7.2 اعلام شده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا