کد خبر: 171332

هلال ماه در کدام مناطق قابل رویت است؟

رصدگران هلال با تجهیزات رصدی عصر هنگام در منطقه غرب آسمان و در حوالی تقریبی غروب خورشید به شکار هلال می‌پردازند
اتاق خبر 24

رئیس نجوم و اکتشافات فضایی:

استفاده از دوربین دوچشمی و تلسکوپ تحت شرایط مناسب رصدی و جوی، رویت این هلال را ممکن می‌کند و به استثنای غرب استان گلستان، خراسان شمالی و رضوی و قسمتی از خراسان جنوبی هلال ماه در ایران با ابزار قابل رویت است.

منبع: خبرگزاری ایسنا