کد خبر: 171204

رسیدهای کارت ملی هوشمند تا چه زمان اعتبار دارد؟

افرادی که مراحل ثبت نام کارت ملی هوشمند خود را تکمیل کرده اند، رسید رایگانی دریافت می کنند که این رسید تا زمان دریافت کارت اعتبار خواهد داشت.
اتاق خبر 24

سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال:

افراد فاقد کارت ملی هوشمند با دریافت این رسید می توانند کارهای اداری و بانکی خود را بدون مشکل انجام دهند.

منبع: تابناک