کد خبر: 171187

کار قبیح بولتون

بولتون کاملاً قبح مداخله در امور داخلی سایر کشورها را شکسته و رسماً مقامات ونزوئلا را به اسم میخواند و تهدیدشان میکند که یا گوایدو را به عنوان رئیس جمهور بپذیرند و مادورو را برکنار کنند - و در قبالش نام‌شان از لیست تحریم‌ها خارج شود - یا در کِشتی بمانند و غرق شوند!