کد خبر: 171164

حکم شرعی معاشرت و معامله با شخص بهایی

صفحه احکام شرعی سایت khamenei.ir در اینستاگرام درباره حکم شرعی معاشرت و معامله با شخص بهایی نوشت:
اتاق خبر 24

سوال: حکم معاشرت و معامله با شخص بهایی چیست؟

پاسخ: از هر گونه معاشرت و معامله با این فرقه ضالّه و مضلّه باید اجتناب نمایید.