کد خبر: 171107

پست کدخدایی بمناسبت روز خلیج فارس

صفحه اینستاگرامی عباسعلی کدخدایی عضو شورای نگهبان به مناسبت روز ملی خلیج فارس یادداشتی از وی را منتشر کرد.

خلیج فارس، حقیقتی با پشتوانه‌ای از حقوق

در تبیین هویت خلیج فارس، به دو نکته باید توجه داشت:

الف) عناوین مناطق جغرافیایی مختلف جهان برگرفته از خصوصیات جغرافیایی و تمدن آن حوزه است که در طول تاریخ و بدلیل غلبة یک عامل یا برخی عوامل پیش گفته در نزد مردم تثبیت می‌شود و لزوماً برگرفته از یک توافق، بین یک یا چند دولت نیست که در قراردادی خاص بتوان آن را ذکر کرد و یا آن را تغییر داد؛ بعنوان مثال، بنا به نقل یکی از نویسندگان تا اوایل دهة شصت میلادی که تعداد ده موافقتنامه، میان کشورهایی مانند کویت، عربستان، عثمانی، عمان و امارات متحدة عربی به زبان های عربی و انگلیسی منعقد شد، در همة آن‌ها از نام خلیج فارس استفاده شده است. علاوه بر آن، یادداشت‌های دبیر کل سازمان ملل متحد در پاسخ به درخواست ایران برای استفادة درست از این نام و تأکید بر استفادة صحیح در انتشارات و اسناد#سازمان_ملل و نهادهای وابسته، قابل توجه و اهمیت هستند.

دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیة سکوهای نفتی (هجدهم آوریل 1988. م) از نام خلیج فارس استفاده کرد. همچنین#شورای_امنیت در برخی از قطعنامه‌های خود دربارة جنگ عراق بر علیه کویت، مانند قطعنامة ۶۸۷ از نام خلیج فارس استفاده کرده است.

ب) اطلاق عناوین بر این مناطق، امری است که بتدریج حاصل شده است و نمی‌توان آن را امری که یک دفعه بوقوع پیوسته باشد، بشمار آورد. این رویة مستمر و مؤثر در تعیین عناوین مناطق نمی‌تواند با تغییر واژه‌ها، بصورت دفعی نادیده انگاشته شود. قدمت عنوان #خلیج_فارسدر تاریخ که به شهادت تاریخ نگاران غیرایرانی در اسناد و مدارک مختلف تأیید شده است، امری نیست که با تحمیل عنوان مجعول تغییر یابد، علاوه بر آنکه منفعتی برای مدعیان زیاده خواه آن نیز در بر نخواهد داشت.

عباسعلی کدخدایی

بخشی از مقاله «خلیج فارس: کنکاشی در هویت و حقوق» در مجله مطالعات خلیج فارس، تابستان ۱۳۹۵ - شماره ۶