کد خبر: 170900

ازدواج با اين موارد حرام است

ازدواج با هشت گروه از زنان حرام است.
اتاق خبر 24

1. زنان مَحرم.

2. زن شوهردار.

3. خواهرزن (همزمان با خواهرش).

4. زن عده دار.

5. خواهر لواط دهنده.

6. كافر غير كتابي.

7. زني كه در حال احرام است.

8. ازدواج دائم با زن پنجم.

منبع: افکار نیوز