کد خبر: 170862

ناز کردن برای خدا در مناجات شعبانیه

صفحه اینستاگرامی وارثان فیلمی از سخنرانی آیت الله جوادی آملی درباره مناجات شعبانیه منتشر کرد.
اتاق خبر 24

در این مناجات شعبانیه کاملاً این مساله (ناز) مطرح است. این بخش هایی که مربوط به ناز بنده در پیشگاه ذات اقدس اله است، این است که: «الهی ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک و ان اخذتنی بذنوبی اخذتک بمغفرتک». خدایا! اگر تو مواخذه بکنی، بگویی چرا گناه کردی؛ من هم مواخذه می کنم، می گویم: تو چرا نبخشیدی؟!این یعنی چی؟!! این راه ناز است دیگر! خدایا! اگر تو مرا با گناهانم بگیری، من با مغفرت مواخذه می کنم؛ و اگر تو به جرم من مرا مواخذه بکنی، من به عفو تو. می گویم: تو که بزرگتر بودی، چرا عفو نکردی؟

صفحه اینستاگرامی وارثان