کد خبر: 170714

بررسی تأثیر سبک زندگی دینی بر افزایش عمر

عمر طولانی را یکی از نعمت‌های ارزشمند الهی می‌دانند که امروزه پژوهش‌های علمی بسیاری درباره فاکتور‌های مؤثر در افزایش طول عمر انجام شده است.
اتاق خبر 24

البته برخی از دستورالعمل‌های طول عمر شاید در چارچوب دستاورد‌های علمی حال حاضر قابل ارزیابی نباشد، به طور مثال در کتب دینی، "شاد کردن دل پدر و مادر" و یا "صله رحم" از عوامل افزایش طول عمر ذکر شده است، اما بدون شک علما و چهره‌های دینی توجه خاصی به این دستورات داشتند و به آن پایبند بودند؛ بنابراین طولانی بودن عمر اندیشمندان دینی، برخاسته از اکسیری خاص یا دستورالعمل پیچیده‌ای نیست، بلکه پایبندی علما به دستورالعمل‌های عقلی و دینی و سبک زندگی سالم چه از لحاظ جسمی و چه روحی آن‌ها را متمایز از دیگران کرده است.

منبع: خبرگزاری ایلنا