کد خبر: 170562

وقتی خانم بازیگر عینکی می شود

روشنک عجمیان با انتشار این عکس، صفحه شخصی خود را به روز کرد.
اتاق خبر 24

روشنک عجمیان با انتشار این عکس نوشت: اینجا، بعضی ها زندگی نمی کنند

روشنک عجمیان

مسابقهٔ دو گذاشته‌ اند!

می‌خواهند به هدفی

در افق دور دست برسند

در حالی‌ که نفس شان به شماره افتاده.

می دوند و زیبایی های اطراف خود را نمی بینند.

آن وقت روزی مـی رسد

که پیر و فرسوده هستند

و دیگر رسیدن یا نرسیدن به هدف

برای‌ شان تفاوتی ندارد!

پ ن:زندگی امروز خیلی از ما

پ ن: یه عکس همین الانی با گریم جدید

پ ن :دوستون دارم