کد خبر: 170384

افزایش رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان

نوجوانی دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی است و الگوهای رفتاری مهمی که می‌توانند در تمام طول عمر بر زندگی فرد اثرگذار باشند، در این دوره شکل می‌گیرند.
اتاق خبر 24

ناصح قادری، پژوهشگر آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس:

از نتایج این پژوهش می‌توان به‌عنوان پایه‌ای برای طراحی مداخلات پیشگیرانه از رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان استفاده کرد. همچنین ضروری است که در سایر نقاط کشور و جمعیت‌های دیگر با استفاده از الگوهای دیگر در مقایسه با یافته‌های این مطالعه، پژوهش‌هایی را انجام داد».

از این تحقیق مقاله‌ای علمی پژوهشی به رشته تحریر درآمده که نشریه «آموزش بهداشت و ارتقا سلامت» متعلق به انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ایران به چاپ آن پرداخته است.

منبع: انتخاب