کد خبر: 170197

وضو گرفتن در اين صورت حرام است

وضو گرفتن سه قسم است.
اتاق خبر 24

1. وضوي واجب: مانند وضو براي نماز، مس كلمات قرآن و ... .

2. وضوي مستحبي: مانند خواندن قرآن، زيارت معصومان (عليهم السلام) و ... .

3. وضوي حرام: فردي كه غسل جنابت انجام داده تا وقتي كه موارد بطلان وضو پيش نيامده، نبايد وضو بگيرد.

اگر كسى بعد از غسل جنابت براى نماز وضو بگيرد، كار حرامى انجام داده است؟

همه مراجع : آرى، كسي كه بعد از غسل جنابت (در صورتي كه حدثي از او سر نزده باشد يعني مواردي كه باعث بطلان وضو مي شود برايش پيش نيامده باشد ) وضو بگيرد كار حرامى انجام داده ، ولى غسلش صحيح است .

منبع: جام نیوز