کد خبر: 169661

خشکسالی بعد از سیل های اخیر دامن ایران را می گیرد

باید پذیرفت که پس از این ترسالی ممکن است خشکسالی روی دهد، بنابراین نیاز به مهیا کردن شرایط دارد.
اتاق خبر 24

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری:

زمانی که طرح آمایش سرزمین محقق شود هیچ نگرانی بابت مواردی که ذکر شد وجود ندارد و طبیعت بهترین راه حل را ارائه کرده است.
اگر شرایط لازم وجود داشته باشد، می توان آب لازم در تالاب‌ها و آبندان‌ها ذخیره و در طول سال از آن استفاده شود.

منبع: خبرآنلاین