کد خبر: 169323

میزان خریت ترامپ را حساب کنید

عکس چهارتا بسیجی با تفنگ پینت بال رو ورداشته روش مهر زده تحریم شد :)) خب کند ذهن سپاه که تحریم بود.. حالا این وزارت خارجشونه خودتون میزان خریت ترامپ رو حساب کنید !