کد خبر: 168843

ورود تمام کلاس چهارمی‌ها به طرح "شهاب"

رئیس مرکز پرورش استعدادهای درخشان گفت: امسال طرح شهاب در پایه هشتم مستقر خواهد شد؛ به این معنا که کسانی که از سال چهارم در طرح قرار گرفته بودند، امسال وارد سال هشتم می‌شوند.
اتاق خبر 24

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان با بیان اینکه آموزگاران ما نیز در این حوزه آموزش می‌بینند و حرفه‌ای‌تر می‌شوند، گفت: طرح‌شهاب معلم حرفه‌ای هم تربیت می‌کند.   شناسائی ویژگی‌های دانش آموزان از جمله وظایف ذاتی معلمان است.

مهاجرانی ادامه داد: آموزگاران ابتدایی نیز از آموزش‌هایی که به آنها ارائه می‌شود، ابراز رضایت می‌کنند، هرچند از تعدد طرح‌ها در دوره ابتدایی گله‌مند هستند. آن‌ها آموزش ویژه دریافت می‌کنند، ولی متاسفانه حق جداگانه بابت اجرای این طرح به آنها پرداخت نمی‌شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا