کد خبر: 168814

تنها آرزوی جمشید مشایخی چه بود؟

«رفتن از دنیا برترین قانون خداست و همان‌طور که بسیاری از بزرگان رفتند ما هم می‌رویم اما دوست دارم با نام نیک از دنیا بروم.»
اتاق خبر 24

جمشید مشایخی سال 90 کمتر از 8 سال قبل در سال‌روز تولد 77 سالگی‌اش از تنها آرزویش برای ایسنا نوشت: «تنها آرزویم این است که بعد از رفتنم بگویند، خدا رحمتش کند.

 رفتن از دنیا برترین قانون خداست و همان‌طور که بسیاری از بزرگان رفتند ما هم می‌رویم اما دوست دارم با نام نیک از دنیا بروم.

منبع: خبرگزاری ایسنا