کد خبر: 168754

وضعيت جوی جاده‌هاى كشور در 11 فروردین

محورهای کرج ـ چالوس، اولنگ ـ شاهرود، دیزین ـ شمشک، سی سخت ـ پادنا، گنج نامه ـ تویسرکان، سروآباد ـ پاوه و زرنه ـ سومار به علت نبود ایمنی کافی مسدود است.

جاده چالوس مسدود است.

محورهای کرج ـ چالوس، اولنگ ـ شاهرود، دیزین ـ شمشک، سی سخت ـ پادنا، گنج نامه ـ تویسرکان، سروآباد ـ پاوه و زرنه ـ سومار به علت نبود ایمنی کافی مسدود است.

محور «پونل ـ خلخال» در استان گیلان به علت ریزش کوه مسدود است.

در استان گلستان مسیر جنوب به شمال محور «گرگان ـ آق قلا»، محور«گنبد ـ کلاله (محدود پل بایلر)» و محور فرعی «خواجه نفس به گمیشان» به علت آبگرفتگی بسته است.

محورهای «یاسوج ـ شیراز»، «اندیکا ـ شهرکرد» و محور قدیم «خرم آباد ـ پلدختر» به علت آبگرفتگی بسته است.

محور «کوهرنگ ـ مسجد سلیمان (گردنه چری و شاه منصوری)» به علت بارش برف و خطر سقوط بهمن مسدود است.

در استان سمنان محورهای «چاشم ـ خطیرکوه» و «دهستان ـ پشتکوه» به علت طغیان رودخانه مسدود است، همچنین محورهای «آزادشهر ـ شاهرود(محدوده خوش ییلاق)» و «شاهرود ـ طرود معلمان» بسته است.