کد خبر: 168272

جهرمی به تخلف از قانون اعتراف کرد

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات با پیوستن به کمپین «بهرفت» در توئیتر نوشت:
اتاق خبر 24

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات با پیوستن به کمپین «بهرفت» در توئیتر نوشت: