کد خبر: 168208

قابل توجه هیئت امناو مسئولین مساجد!

اتاق خبر 24

مسجدجامع تهرانسر تو این وضعیت بد اقتصادی یکی از مغازه هاشو تخصیص داده به عرضه مواد غذایی وخوارو بارو... و برعکس خیلی از مساجد ، اجاره کم تری (به نسبت مغازه های محل)از مستاجر مغازه می گیره و فروشنده هم اجناس رو زیر قیمت(به قیمت مولوی)می فروشه! قابل توجه هیئت امناو مسئولین مساجد!