کد خبر: 167912

توزیع مرغ کیلویی 10 هزار و 800 تومان از شنبه

در راستای تنظیم بازار از فردا ۳۰ هزار تن مرغ منجمد وارد کشور شده و به قیمت کیلویی ١٠ هزار و ٨٠٠ تومان عرضه می‌شود.
اتاق خبر 24

مدیرکل بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام:

در راستای تنظیم بازار از فردا ۳۰ هزار تن مرغ منجمد وارد کشور شده و به قیمت کیلویی ١٠ هزار و ٨٠٠ تومان عرضه می‌شود.

برای تنظیم بازار گوشت قرمز در چند روز باقیمانده به سال جاری دو فروند کشتی دیگر هر کدام به ظرفیت ٢٠ هزار رأس گوسفند وارد کشور شده و برای توزیع در شهرهای مختلف ارسال می‌شود.

منبع: کانال خبرویژه