کد خبر: 167522

اعتماد به خلجی به جای اعتماد به قوه قضائیه

از جوابیه‌ای که مهدی خلجی نوشته، گذشته از شارلاتان‌بازی همیشگی و دفاع تمام قد از حیثیت نداشته‌ی خودش، نکته‌ی درخشان دیگری هم پیدا است. به زبان بی‌زبانی می‌گوید اصلا چرا به قوه‌ی قضاییه اعتماد می‌کنید؟ چشم. به تو اعتماد می‌کنیم.