کد خبر: 167484

دم آیت الله آملی گرم!

دم آقای آملی لاریجانی بابت شکستن تابوی برگزاری دادگاه کله‌گنده‌ها گرم. یک زمانی حتی آوردن اسم برخی افرادی که این سالها دادگاه‌شون برگزار شده هم تابو بود و تفکری معتقد بود برگزاری چنین دادگاه‌هایی سرمایه‌گذاران رو فراری می‌‌ده.