کد خبر: 167029

اسماعیل حسن زاده هستم، یک شهرستانی

ای کاش ابتدا حرف های کامل مرا در رادیو می خواندند و بعد این حاشیه و جنجال ها را به راه می انداختند.
اتاق خبر 24

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت:

«اسماعیل حسن زاده» متولد تالش هستم و همیشه به شهرستانی و روستایی بودن خود افتخار کرده ام.

آن دوستانی که غرض ورزانه چنین انتقاداتی را مطرح می کنند ای کاش ابتدا حرف های کامل مرا در رادیو می خواندند و بعد این حاشیه و جنجال ها را به راه می انداختند.

منبع : ایرنا