کد خبر: 166136
بررسی‌هایی پیرامون فدراسیون فوتبال

پرونده کیفری برای چند مدیر / احتمال جلب یک بازنشسته در فدراسیون فوتبال

نهادهای نظارتی در بررسی‌ها به مواردی برخورد کرده‌اند که ممکن است منجر به احضار چند مدیر و جلب یکی از بازنشسته‌های این فدراسیون شود.
اتاق خبر 24

قانون منع بکارگیری بازنشسته ها در فدراسیون های ورزشی روی گام آخر مانده و با وجود اینکه بازنشسته های فدراسیون های دیگر استعفا کردند، چند مدیر بازنشسته فدراسیون فوتبال همچنان اصرار بر ماندن دارند تا حساسیت نهادهای نظارتی روی آنها بیشتر شود.

درحالی که از سوی وزارت ورزش و سایر نهادهای مرتبط با رفتن بازنشسته‌ها بارها به فدراسیون فوتبال تذکر داده شده بود اما سماجت بازنشسته‌های این فدراسیون در ماندن حساسیت‌ها را نسبت به این افراد بیشتر کرده تا جایی که پرونده‌هایی برای بررسی شخصی این افراد باز شده است.

نهادهای نظارتی در بررسی‌هایی که داشته‌اند به برخی تخلفات مالی در پرونده تعدادی از مدیران فدراسیون فوتبال رسیده اند و حتی در صورتی که آنها از مسئولیت شان کنار هم بروند بازهم پایشان در این پرونده ها «گیر» خواهد بود و باید به این نهادها پاسخگو باشند. 

براساس بررسی های صورت گرفته در یکی از این پرونده ها ابهامات مالی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان وجود دارد که فرد مورد نظر بزودی «جلب» خواهد شد تا توضیحات تکمیلی را در این مورد به نهادهای نظارتی ارائه کند. 

این اتفاقات در حالی رخ خواهد داد که قرار است در مجمع روز ۱۹ اسفند در مورد بازنشسته های فدراسیون فوتبال تصمیم نهایی گرفته شود. البته در دستور جلسه این مجمع اشاره ای به موضوع بازنشسته ها نشده اما با دقت نظری که نهادهای نظارتی خواهند داشت، این اتفاق خارج از دستور جلسه رخ خواهد داد!

منبع: خبرگزاری مهر