کد خبر: 165631

قیمت خرید تضمینی گندم افزایش یافت

وزیر جهاد کشاورزی از افزایش قیمت خرید تضمینی گندم خبر داد.
اتاق خبر 24

محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی، درباره احتمال افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۷-۹۸، گفت: دولت بعد از گذشت چند مرحله قیمت خرید تضشمینی گندم را به میزان یک هزار ۶۰۰ تومان تصویب کرد.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی از محل افزایش قیمت آرد مورد مصرف آزادپزی‌ها، صنوف و صنایع قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش داده است، تصریح کرد: میزان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم توسط مجلس شورای اسلامی ۱۰۰ تومان برای هر کیلو گرم است، با این تصمیم قیمت خرید تضمینی گندم به یک هزار و ۷۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اخذ شده سال آینده هر کیلوگرم گندم با قیمت تضمینی یک هزار ۷۰۰ تومان خریداری می‌شود.

گفتنی است قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۷-۹۸ توسط دولت با دو ماه تاخیر یک هزار و چهارصد و هفتاد تومان اعلام شد، این قیمت در مقایسه با سال گذشته خود ۱۳ درصد افزایش داد اما میزان افزایش آن برای کشاورزان با توجه به نرخ تورم راضی کننده نبود.

لازم به ذکر است پس از اعمال فشارهای وارده از سوی کشاورزان، نمایندگان مجلس و برخی نهادهای حوزه تولید گندم توسط رئیس جمهور قیمت خرید تضمینی افزایش پیدا کرد و مقرر شد هر کیلوگرم گندم به قیمت یک هزار و ۶۰۰ تومان از گندم‌کاران خریداری شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم